ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-06-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:21:28 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wewnątrzszkolne Ocenianie w Szkole Podstawowej nr 21 w Zespole Edukacyjnym nr 3 - Nazwa elementu do którego przynależy: Statut i systemy oceniania Dorota Konopacka
11:20:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Statut Zespołu Edukacyjnego nr 3 - Nazwa elementu do którego przynależy: Statut i systemy oceniania Dorota Konopacka
11:19:15 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Wewnątrzszkolne ocenianie ZE3 - Nazwa elementu do którego przynależy: Statut i systemy oceniania Dorota Konopacka

Zmiany z dnia: 2021-05-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:58:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja dodatkowa - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Dorota Konopacka
08:58:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Oświadczenie - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Dorota Konopacka
08:57:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zestawienie zmian funduszu jednostki - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Dorota Konopacka
08:56:53 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rachunek zysków i strat - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Dorota Konopacka
08:56:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Bilans - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Dorota Konopacka
08:52:28 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdania za rok 2020 Dorota Konopacka
08:52:05 elementu informacja Sprawozdania za rok 2019 - status archiwalny Dorota Konopacka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony